עד לפני מספר שנים, זכויותיהם של סב וסבתא לקשר עם נכדיהם היו תלויות באופן כמעט בלעדי ברצונם הטוב של ילדיהם

זכויות סבא וסבתא להסדרי שהות עם נכדיהם


עד לפני מספר שנים, זכויותיהם של סב וסבתא לקשר עם נכדיהם היו תלויות באופן כמעט בלעדי ברצונם הטוב של ילדיהם. בית המשפט קבע והוא עדין קובע, כי להורים ניתנת זכות הבכורה להחליט בעניינם של ילדיהם וכי אין לפגוע באוטונומיה שלהם בעניין זה. רק בסיטואציה בה אחד מן הילדים נפטר, היתה לסבים הזכות על פי דין לבקש להיות בקשר עם נכדיהם.

שינוי בזכות סבא וסבתא לפנות לערכאות, על מנת לפעול למען קיום קשר עם נכדיהם, עולה מן התיקון לתקנות סדר הדין האזרחי משנת 2007 כאשר תקנה 258 כא1 לתקסד"א קובעת כי : "הורה הורהו של קטין רשאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך בינו לבין הורה של קטין, בעניין קביעת דרכי קשר בינו לבין הקטין להבטחת טובת הקטין, לפי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות". מאז התיקון לתקנות, הוכרה האפשרות למתן זכות עמידה לסבים ולסבתות לנקוט בהליך שמטרתו, הסדרת קשר בינם לבין נכדיהם.

בשנת 2012 נוסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סעיף 28 ב על פיו, "בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין". מה שמקבע באופן חזק ומשמעותי יותר את זכויות הסב והסבתא לקשר עם הנכדים.

פסק דינו של כבוד השופט שאול שוחט מיולי 2012, הביא לידי ביטוי את התיקון לתקסד"א וקבע כי לסבתא יש זכות לתבוע זכויות לקשר עם נכדיה. בפסק דין זה, מוסיף כבוד השופט שוחט ומאשר את פסיקות קודמיו על פיהן :" זכותם של ההורים להחליט מהי טובתו של הילד, כולל ניתוקו מהורי הוריו, תגבר על זכותו של כל גורם אחר, כולל משפחתו המורחבת של הקטין, ויש אפוא, להעניק זכות התערבות להורי ההורים בזהירות רבה מאוד ובמשורה". אך משטובת הילדים נפגעת וכשמתברר לבית המשפט כי טובתם היא להיות בקשר עם סבם ועם סבתם, טובת הילדים תגבר ובהתאם לנסיבות העניין, בית המשפט יפסוק בהתאם לטובתם ולעיתים בתלות בגילם של הילדים אף בהתאם לרצונם, כי עליהם להיות בקשר עם הסב ועם הסבתא.

אין ספק כי זכותם של הורים לגדל את ילדיהם כראות עיניהם ולקבוע אף עם מי יתראו ובאיזו תכיפות. הנושא הנו מורכב, שכן, לעיתים קיים סכסוך קשה בין הסב והסבתא לבין ההורים. במצב עניינים כזה, יתכן כי זו לא תהא טובתו של הילד, להיות בקשר עם מי שהוריו מסוכסכים עמם, שכן, הם עלולים להיקלע שלא מרצונם לתוך המריבה והסב והסבתא עלולים להכניס אותם לתמונה ולבקש מהם לבחור צד. הורים בוודאי אינם חייבים לאפשר הסדרי קשר, עם מי שהם נמצאים עמם בסכסוך, אף אם מדובר בהוריהם.

לעיתים, נמצאים האב והאם בסכסוך גירושין ביניהם וכתמיד, בכל מאבק כזה, הילדים הם הסובלים העיקריים, הכנסת גורם נוסף לתוך המאבק – סבתא וסב, עלול לפגוע באופן חמור עוד יותר בילדים. ברמ"ש 67753-06-17 האם נ' הסבים, דיווחו רשויות הרווחה על מאבק קשה שמתנהל בין ההורים בו שותפה הסבתא והמליצו כי הילדים יפגשו את הסבים במרכז קשר, למשך שלושה חודשים. הכנסת ילדים למרכז קשר לשם קיום מפגשים, הנה טראומטית ובעייתית כשמדובר בהוריהם. אין כל צורך לפגוע בהם מעבר לכך ולהכניס אף את הסבים למשוואה.

יחד עם זאת, לעיתים, ניתוק ילדים מסבא ומסבתא טובים שכבר היו עמם בקשר, שלא לומר כאלו שגידלו אותם מגיל צעיר, מהווה פגיעה של ממש בטובת הילדים.

עפ"י אבי תורת ההתקשרות ג'ון בולבי, בנפשו של הילד הקטן טבוע צורך מולד ואוניברסלי ליצור קשר עם המטפלים המרכזיים בחייו. קשר זה הוא חשוב ביותר לשם התפתחותו הרגשית חברתית התקינה. במידה שקשר כזה נוצר גם עם הסב והסבתא, ניתוקו של הקשר עמם עלול לפגוע בטובת הילד ואף לגרום לו נזק נפשי התפתחותי.

זאת ועוד, בסיטואציות בהן הילדים מוזנחים בביתם ועלולים להיות מוצאים ע"י רשויות הרווחה למסגרות חוץ ביתיות זרות, במקום, מן הראוי היה להעבירם בנסיבות המתאימות לסבא ולסבתא, במידה שמדובר בסבים אשר נמצאים בקשר הדוק ומיטיב עם הילדים ובכך למזער את הפגיעה בהם ולפעול לטובתם.

טוב עשה המחוקק אשר נתן זכות עמידה לסבים ואיפשר להם לבקש זכויות קשר עם נכדיהם. יחד עם זאת, בתי המשפט פועלים כשורה, כאשר הם מבררים כל מקרה לגופו ומוודאים שחידוש הקשר עם הסב ועם הסבתא, נדרש לטובת הילדים ולא מנוגד לטובתם. האוטונומיה של ההורים בכל הנוגע לילדיהם חייבת להישמר, יחד עם זאת, טובת הילדים היא ערך עליון וכפי שקבע לא אחת כבוד השופט דניאל טפרברג :" חשיבותו של שיקול זה הינה כה מכרעת, עד כי כל קביעה שאיננה עולה עם טובת הקטין, מהווה חריגה מסמכות. "

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

הסדרי נגישות

בבניין בו ממוקם המשרד קיימים הסדרי נגישות לבעלי מוגבלויות: ישנם שירותים נגישים, המיועדים למבקרים עם מוגבלויות. כמו כן, יש מעליות נגישות בבניין והכניסות למבקרים עם מוגבלויות רחבות ומותאמות. כדי להבטיח נגישות מיטבית, נעשה שימוש בשיפוע בכניסה לבניין, המיועד לבעלי מוגבלויות וכיסאות גלגלים. כמו כן, ניתן להיכנס לבניין עם חיית שירות.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.